Från Bryssel till Atlanta: Statsterrorism - Brännoffer

Att använda diplomater som terroragenter – Diplomatisk immunitet och privilegier.

Eftersom jag stämplades som kommunist, läste jag utomlands. Eftersom jag läste vid universitetet i Bryssel, stämplades jag som kommunist.

http://statsterrorism.blogspot.com/

"Det yttersta ansvaret för diplomatin har presidenten och jag är ansvarig för att genomföra presidentens filosofi eller riktlinjer för diplomatin." Den 19 april, 2005, minister Ban Ki-Moon.  (Vice utrikes- och handelsminister, för närvarande generalsekreterare i FN) Diplomatisk immunitet och privilegier.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Under president Kim Dae-Jung tvekade ni inte att använda fasansfulla metoder som hemlig användning av droger, bioterrorism, fabricerande av regionala konflikter, fabricerande av påståenden om pro-Kim Jung-Il och anti-amerikansk kommunist och anti-Kim Il-Jung och pro-amerikansk på extrema högerkanten och otaliga försök att kidnappa och mörda inom Europeiska Unionen.

Princip III. Det faktum att en person, som utförde en handling, som är brottslig enligt internationell lag, handlade som statschef eller ansvarig regeringstjänsteman befriar honom inte från ansvar enligt internationell lag. (Nürnbergprinciperna)

3. President Kim Dae-Jungs brännoffer - Vid den tiden var dessa slags brott en politisk nödvändighet för president Kim Dae-Jung. Hans politiska, terroristiska brottcells agenter använde termen ”brännoffer” för att antyda sitt mördande av en medborgare.

2. För vilket ändamål drev president Kim Dae-Jung "en diamantsmugglande organisation, som mobiliserats för att mörda"? Europeiska Unionen (2000 - 2001)

1. Till utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon, Till FN:s generalsekreterare Kofi Annan - Från Bryssel till Atlanta: Statsterrorism

Vad finns det för behov av dessa organiserade brott under skydd och hjälp av koreaner utomlands?

Att anställa de där tjänstemännen, som använder narkotika för politiskt förtryck, är att rättfärdiga förtryck.

Att dölja president Kim Dae-Jungs aktiviteter genom att anställa en sådan grupp av terrorister i offentlig tjänst och att erkänna ambassadör Choi Dae-Hwas terroragent som en önskvärd civilanställd, är att rättfärdiga terrorism.

Utnyttjande av terrorism.

Utnyttjande av terrorism. Cho Jung-Pyo (generalkonsul på koreanska generalkonsulatet i Atlanta, för närvarande vice utrikes- och handelsminister.)Utnyttjande av terrorism. Choi Dae-Hwa (vice minister med ambassadörs ställning)Utnyttjande av terrorism. Ban Ki-Moon (vice utrikes- och handelsminister, för närvarande generalsekreterare i FN)

Som president Roh säger: ”Internt finns det en strikt hierarki med regler för lojalitet och kompensation.”

Cho Jung-Pyo (generalkonsul på koreanska generalkonsulatet i Atlanta, för närvarande vice utrikes- och handelsminister.) Choi Dae-Hwa (vice minister med ambassadörs ställning), Ban Ki-Moon (vice utrikes- och handelsminister, för närvarande generalsekreterare i FN), Diplomatisk immunitet och privilegier Princip III. Det faktum att en person, som utförde en handling, som är brottslig enligt internationell lag, handlade som statschef eller ansvarig regeringstjänsteman befriar honom inte från ansvar enligt internationell lag.
Princip IV. Det faktum att en person handlade i enlighet med order från sin regering eller från en överordnad befriar honom inte från ansvar enligt internationell lag, förutsatt att ett moraliskt val verkligen var möjligt för honom. (Nürnbergprinciperna)


L: President Roh Moo-Hyun, R: Ban Ki-Moon, UN Secretary General

FN. Herr Ban Ki-Moon betonade: ”Terrorism fortsätter att vara vår tids allvarligaste säkerhetsutmaning.”

[Hahn's Web 2007-02-25].
2007-05-02.